C-002-อาคารปฏิบัติศาสนกิจวัดนิเวศธรรมประวัติ

C-002-02C-002-01C-002-03 C-002-04                                                       www.nopsiri.com © 2013

 

 

อาคารปฏิบัติศาสนกิจ (ศาลาอเนกประสงค์)

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

สถาปนิก : อ.วนิดา พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ) และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

วิศวกร  :  ผศ.บัญชา ชุ่มเกษร

 

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี พ.ศ.2549 โดยสถาปนิกมีแนวคิดในการออกแบบให้อาคารหลังนี้มีรูปแบบทางศิลปสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนไปกับศิลปกรรมที่ปรากฏมีในวัด อันเป็นผลงานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างวัดที่มีศิลปกรรมอย่างตะวันตกให้คนไทยได้ชม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่บวรพุทธศาสนา ทั้งนี้สถาปนิกได้คำนึงถึงความสูงของอาคารซึ่งมีขนาดใหญ่มิให้รู้สึกทำลายทัศนียภาพและบรรยากาศอันงดงามของพระอุโบสถเดิม แต่เมื่อเข้าไปภายในอาคารจะพบว่ามีพื้นที่กว้างขวางโอ่โถงสง่างาม มีความกลมกลืนไปกับบริบทแวดล้อมของวัด

(หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างโดยรับเหมาช่วงทั้งโครงการจาก หจก.ปวช.ลิขิตการสร้าง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *