A-011-สถาปัตยกรรมไทย : ภูมิทัศน์กับมลทัศน์

    a-011-01.jpg a-011-02.jpg

ศาลาลงสรง และ ตำหนักแดง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  กรุงทพฯ

a-011-03.jpga-011-04.jpga-011-05.jpg

 พระปฐมเจดีย์กับสะพานเจริญศรัทธาในอดีตและปัจจุบัน
ที่มาภาพ : ประกิจ ลัคนผจง
ยกเว้นที่มาภาพเก่าจาก เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
สถาปัตยกรรมไทย  :  ภูมิทัศน์กับมลทัศน์
ตามจริงแล้วงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมทุกประเภทควรมีการคำนึงถึง การดูแลและการจัดการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาที่เป็นมลทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความสำคัญในแง่ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันสำคัญของท้องถิ่น  การบริหารจัดการในการใช้พื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆ ตัวสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอาคารต้องให้ความสำคัญ มิเช่นนั้นแล้วคุณค่าที่มีอยู่ย่อมต้องถูกลดทอนลงไปอย่างน่าเสียดาย งานสถาปัตยกรรมดีๆในบ้านเราหลายแห่งก็อยู่ในสภาวะที่กล่าวถึงนี้ หากมีการจัดระเบียบที่ดีพอย่อมไม่สร้างปัญหาให้ทั้งแก่ชุมชนและตัวสถาปัตยกรรม  อีกทั้งยังจะทำให้สถาปัตยกรรมและชุมชนผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่สำคัญชุมชนเองควรได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการร่วมดูแลรักษามรดกอันสำคัญของตน เพราะนั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาซึ่งความงอกงามของวิถีชุมชนทั้งความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของตนที่ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน  แม้ว่าชุมชนอาจมิได้มีความรู้ความเข้าใจในแง่ของการดูแลรักษาตัวสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือจุดเริ่มต้นสำคัญง่ายๆที่ทุกคนทำได้ และแม้ว่าตัวสถาปัตยกรรมจะเก่าแก่ลงไปเพียงไร หากสภาพแวดล้อมดูเป็นที่เจริญตาเจริญใจ ย่อมยังคงทำให้ความเก่าแก่ที่ปรากฏนั้นเป็นรูปโฉมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่ชุมชนควรภาคภูมิ
ข้อมูลโดย : ประกิจ ลัคนผจง  © เมษายน 2556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *