รวมผลงานก่อสร้าง

C-01-03 (1) C-002-03c-003-01 c-004-01

 

หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

 

ประเภทงานก่อสร้างใหม่

C-001-อาคารประดิษฐานพระบรมรูป-(Eng.)
C-002-อาคารปฏิบัติศาสนกิจวัดนิเวศธรรมประวัติ
C-003-เมรุถาวรวัดนิเวศธรรมประวัติ
C-004-หอพักเณรหลังที่ 1 วัดนิเวศธรรมประวัติ
C-005-พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่บุญมี
C-006-พิพิธภัณฑ์บ้านฮอลันดา
C-007-หอฉันวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
C-008-อัฐนุสรณ์ตระกูลพงศ์เกรียงยศ
c-009-วิหารวิมลญาณเถระ

 

ประเภทงานอื่นๆ

D-001-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ประเภทงานภูมิทัศน์

E-001-งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดนิเวศธรรมประวัติ
E-002-งานภูมิทัศน์วัดโสธร
E-003-ภูมิทัศน์โบราณสถานบึงพระราม

 

ประเภทงานบูรณะ

F-001-งานบูรณะวิหารวัดภูมินทร์
F-002-งานบูรณะโรงเรียนปริยัติธรรมวัดมณเฑียร
F-003-งานบูรณะซ่อมผิวทาสีพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติ