พีพลัสไทย สตูดิโอ

หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท พี พลัสไทย สตูดิโอ จำกัด เพื่อช่วยให้งานก่อสร้างในด้านสถาปัตยกรรมไทย
ได้รับการดูแลในรายละเอียดของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม  โดยหลักวิชาสถาปัตยกรรมไทยโดยตรง
pplusthai

บริษัท พีพลัสไทย สตูดิโอ จำกัด

P PLUSTHAI STUDIO CO.,LTD.

 

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย  และศิลปกรรมเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอื่น

 

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย  (อยู่ในระหว่างการออกแบบเว็บไซต์ )
P-002-พิพิธภัณฑ์เรือนอนุสรณ์สุนทรภู่
P-003-การออกแบบวิหารวิมลญาณเถระ
 p_case01 (1)p_case002
p_case003p_case004 p_case006p_case009
p_case008p_case011
p_case010