พิพิธภัณฑ์ เรือนอนุสรณ์สุนทรภู่

p-001-soontornpoo01

พิพิธภัณฑ์ เรือนอนุสรณ์สุนทรภู่

ที่มาภาพ : Dymaxion Studio Co.,Ltd.

 โครงการ : เรือนอนุสรณ์สุนทรภู่

ที่ตั้งโครงการ : ท่าช้างวังหลวง (บริเวณที่พักนายทหารกองทัพบก) ,กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556

สถาปนิก : ประกิจ ลัคนผจง ร่วมกับ Dymaxion studio

 

พื้นที่ ท่าช้างเป็นพื้นที่สำคัญในประวัติศาสตร์ มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายในพื้นที่บริเวณนี้ หนึ่งในนั้นคือเป็นพื้นที่สำคัญของหมู่เรือนพักอาศัยขุนนางชั้นสูงที่ถวายงานใต้เบื้องพระยุคคลบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนใช้เป็นเรือนรับรองแขกบ้านแขกเมืองต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเจริญสันถวไมตรีในด้านต่างๆ

สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือหนึ่งในบุคคลที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งทรงเรียกใช้สุนทรภู่อยู่เนือง ๆ  แม้ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันในทางวิชาการอยู่ก็ตามว่าสุนทรภู่เคยอาศัอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้จริงหรือไม่ และมีเรือนพักเป็นหลังจริงหรือ

ผู้ออกแบบได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากมาย ทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ติดตามแกะรอยความเป็นมาของเรือนสุนทรภู่ที่มีผู้คนพูดถึงกัน โดยในท้ายที่สุดก็สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อคิดเห็นมีส่วนถูกทั้งนั้น เนื่องจากสุนทรภู่เป็นบุคคลในสี่แผ่นดินนับแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ท่าช้างจึงเป็นสถานที่สำคัญที่สุนทรภู่ได้เคยอาศัยอยู่นอกเหนือ จากวังหลัง เรือนแพ  และที่อื่นๆ ที่ต้องโซซัดโซเซตามยถากรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงชีวิต และท่าช้างนี้เอง คงเป็นที่แห่งความทรงจำอันสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งได้รับพระราชทานให้พักอาศัยเป็นอย่างดีที่สุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่ 2 ทรงมีต่อสุนทรภู่อย่างหาที่เปรียบมิได้

งานออกแบบเรือนอนุสรณ์สุนทรภู่หลังนี้ จึงได้รับการออกแบบเพื่อเป็นการระลึกถึงถิ่นพำนักอาศัยของกวีศรีกรุงรัตนโกสินทร์คนสำคัญนี้เอง ด้วยการออกแบบในลักษณะงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี  ณ ช่วงเวลาในปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกถึงครูกวีสุนทรภู่  โดยประสงค์จะให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวและสัมผัสถึงบรรยากาศของเรือนแห่งรัตนกวีที่ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นงานออกแบบที่มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรือนไทยแบบประเพณี ซึ่งหาดูได้ยากแม้ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้  และยังจะได้เรียนรู้เรือนไทยที่มีการออกแบบปรับปรุงให้สมสมัยด้วยองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องทั้งทางโครงสร้าง และในด้านการออกแบบอื่นๆ อีกหลายประการ

เรือนอนุสรณ์สุนทรภู่ จะเป็นอนุสรณ์ความทรงจำของพื้นที่ประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รำลึกถึงกวีเอก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สำคัญยิ่งผู้นี้สืบไป

 

Project Design: Soontornphoo memorial house ( Thai House for former great poet )

Location: Thachang, beside the Royal palace, Bangkok.

Owner: The Crown Property Bureau

Year of design:  2013

Architect : Prakit Lukkanapajong   in co-operate  with Dymaxion studio Co.,Ltd.

 

The area named “Tha-Chang” is the important historic place that has many activities in the past. Main use of this place is prepared for the nobility who serve the king with close relationship and endorse foreign guest. Soontornphoo is the prominent poet of the era and be the one who living in this area also. Even though this is not the end of argument by historian about the truth that the great poet of rattanakosin period ever lived here or not.

Architect try to research by reading many books and   talk with experts.  After trying to find the best answer with many data. Finally the result is we can believe that he lived here. And some other place throughout his life. And surely that Tha-chang is one of his prime place which i think it’s a special place in his profoundly memory.

So this is the start point of project; Soontornpoo memorial house. Thai house with traditional style in present time  will connect us to  the howling poet of Rattanakosin period.  And everyone can learn about the traditional Thai house and the new adaptation in the same time.

p-001-soontornpoo05

p-001-soontornpoo08

ที่มาภาพ : Dymaxion Studio Co.,Ltd.

 

p-001-soontornpoo04

p-001-soontornpoo03

p-001-soontornpoo06

p-001-soontornpoo07

p-001-soontornpoo02-2

p-001-soontornpoo02-01

ที่มาภาพ :  ประกิจ ลัคนผจง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *