พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย 5/5

05/05

k1-05

พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            งานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมในหลายๆชิ้นแสดงออกถึง แนวคิดพระราชดำรัสเรื่อง “ความพอเพียง”แม้แต่งานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งต้องสะท้อนแนวคิดปรัชญาแห่งความพอเพียง  แต่คุณค่าในทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทยยังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์  อำนวยประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพระราชภาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงกระทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกคน
           แม้แต่งานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยชิ้นเล็กๆ ก็ยังสามารถ สร้างพลัง  ใจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ได้ อาทิการสร้าง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู  เนื่องจาก ในปี พ.ศ.2511 กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้บุกยึดสถานีตำรวจ ในพื้นที่หนองบัวลำภู  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีพระราชดำริในการจัดสร้าง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรกรรมความ รักชาติของบรรพชนในการปราบศึกป้องเมืองไว้ได้ โดยท้ายที่สุด เมื่องานชิ้นนี้สร้างสำเร็จลงก็ได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ผู้คนในพื้นที่สมดังพระราชหฤทัยอย่างแท้จริง
ที่มาข้อมูล : อ.ประกิจ ลัคนผจง , จุลสารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย ปริภูมิคดี ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *