พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย 4/5

04/05

k1-04

พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในขณะเดียวกันก็ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิดความก้าวหน้าบางประการในงานซ่อมและงานสร้างใหม่ด้วย เช่น การซ่อมจิตรกรรมที่หอพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังเป็นต้น โดยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อการเขียนภาพจิตรกรรมใหม่แทนการซ่อมแซมในครั้งปี พ.ศ. 2504 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับงานเดิมทางตอนบนของผนังที่ทำครั้งสมัยรัชการที่ 4 เพื่อให้เนื้อหาของงานมีความสัมพันธ์กับอาคาร สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริที่เข้าพระทัยต่อแนวทางในการทำงานจิตรกรรมไทยในแบบแผนงานช่างเดิมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีใหม่ อาทิ การเขียนรูปบุคคลตามลักษณะที่เป็นธรรมชาติตามแบบกายวิภาค เป็นต้น นับเป็นความก้าวหน้าประการหนึ่งในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่ต่างไปจากงานแบบแผนเดิม
ที่มาข้อมูล : อ.ประกิจ ลัคนผจง , จุลสารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย ปริภูมิคดี ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *