พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย 3/5

03/05

k1-03

พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปัจจุบันนี้แม้บทบาทขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยประเภทวัดวาอารามจะดูเหมือนลดน้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ก็ยังทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่สำคัญ รวมถึงทรงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผ่านแนวพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยที่มีต่องานสถาปัตยกรรมไทยมาโดยตลอด โดยมีแง่มุมทางความคิดสำคัญหลายด้านที่แสดงให้เห็นถึงการใส่พระทัยดูแลงานพระศาสนาและศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่คนไทยโดยส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยได้รับทราบนักเหมือนดังเช่นพระราชกรณียกิจในด้านอื่น ๆ สิ่งที่พระองค์ท่านได้มีส่วนร่วมต่องานด้านนี้คือการทำนุบำรุงศิลปะสถานสำคัญเช่น พระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) หรือการสร้างเรือนไทยในพระราชวังสวนจิตรลดา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทรงให้ความสำคัญต่อการธำรงรักษาศิลปะสถาปัตยกรรมไทยตามแบบแผนเดิมไว้
ที่มาข้อมูล : อ.ประกิจ ลัคนผจง , จุลสารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย ปริภูมิคดี ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *