พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย 2/5

02/05

k1-02

พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานสถาปัตยกรรมไทยอีกชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้มีส่วนร่วมโดยตรงนับแต่การวางแนวคิดการออกแบบ รูปแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชาวไทยควรประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือพระมหาธาตุเฉริมราชศรัทธา พระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย พุทธภูมิอันเป็นดินแดนปฐมมูลแห่งการสร้างสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยทรงร่างแบบแก้ไขรูปทรงพระมหาธาตุเจดีย์ด้วยพระองค์เอง ปรากฏเป็นลายพระหัตถ์เพื่อให้สถาปนิกนำไปปรับเปลี่ยนขนาดและสัดส่วนองค์เจดีย์รวมถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้พระมหาธาตุเจดีย์ดูลอยเด่นอยู่เหนือแมกไม้ ผู้ที่มีโอกาสได้ไปแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิหากได้ไปเยือนวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ คงได้เห็นผลลัพธ์แห่งงานออกแบบที่สมดังพระราชหฤทัย แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยอย่างแท้จริง พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้แม้จะมีขนาดเล็กสร้างขึ้นบนแนวคิดแห่งปรัชญาของ “ความพอเพียง” แต่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งคุณค่า ความงาม และพระราชศรัทธาแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างสมพระเกียรติ นับเป็นงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยซึ่งไปประดิษฐาน ณ ต่างแดน ที่สามารถอวดสายตาพุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมเยือนจากทุกมุมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ที่มาข้อมูล : อ.ประกิจ ลัคนผจง , จุลสารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย ปริภูมิคดี ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *