พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย1/5

01/05

k1-01

พระอัจฉริยภาพ ด้านงานสถาปัตยกรรมไทย
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมในหลาย ๆ ชิ้น ยังแสดงออกถึงแนวพระราชดำริในเรื่อง “ความพอเพียง” ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถขยายผลออกไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้ แม้แต่งานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย ดังเช่น พระอุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก (กรุงเทพฯ) ซึ่งสะท้อนแนวคิดปรัชญาแห่งความพอเพียงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นต้นแบบแห่งการสร้างวัดของชุมชนที่สำเร็จได้ด้วยงบประมาณที่ไม่มากนัก แต่คุณค่าในทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทยยังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์ และสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างครบวงจร โดยอาศัยความร่วมมือของ บ้าน วัด และโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริเรื่อง “บวร” (บ้าน,วัด,โรงเรียน) ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี นับเป็นแนวคิดที่ขยายขอบเขตจากงานศิลปสถาปัตยกรรมไปสู่งานด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นพระราชภาระที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงกระทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกคน
ที่มาข้อมูล : อาจารย์ ประกิจ ลัคนผจง , จุลสารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย ปริภูมิคดี ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *