การออกแบบวิหารวิมลญาณเถระ

การออกแบบวิหารวิมลญาณเถระ

c-009-05D-003-01-2

D-003-02

วิหารจัตุรมุขยอดเจดีย์ วัดสุวรรณจินดาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ออกแบบ : Beka Architects Co.,Ltd.  &  P Plusthai Studio Co.,Ltd.

ก่อสร้างส่วนงานศิลปกรรม  โดย  หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

โครงการ : วิหารวิมลญาณเถระ

ที่ตั้งโครงการ : วัดสุวรรณจินดาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เจ้าของโครงการ : วัดสุวรรณจินดาราม

ปีที่ออกแบบและก่อสร้าง : 2556-2558

สถาปนิก : Beka Architects Co.,Ltd.  &  P Plusthai Studio Co.,Ltd.

ก่อสร้างส่วนงานศิลปกรรม  : หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง

ความเป็นมาของโครงการ

พระอาจารย์จงกล   ผาสุโก (ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแก้ว จ.จันทบุรี)  มีดำริที่จะจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและอนุสรณ์สำหรับ พระวิมลญาณเถร (หลวงปู่สุกรี จิตฺตกาโร) ผู้เป็นครูอาจารย์   เพื่อน้อมถวายเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณแด่หลวงปู่ครูอาจารย์ที่เคารพยิ่ง จึงได้ประสานงานกับพระครูสังฆรักษ์สมพร สีลวฑฺโฒ (พระอาจารย์นัย)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณจินดารามในการจัดสร้างอาคารดังกล่าว โดยหลวงปู่ได้มีส่วนในการกำหนดแนวทางในการออกแบบโดยดำริให้มียอดเป็นเจดีย์ศิลปกรรมอย่างมอญ  ทั้งนี้สถาปนิกโครงการ Beka Architects ได้เป็นผู้ออกแบบอาคารขึ้นทั้งหมด โดยแบ่งการใช้สอยออกเป็นสามส่วนด้วยกัน คือชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ และส่วนบริการ อาทิ ห้องน้ำ ห้องพัก ห้องเก็บของ ชั้นที่สองเป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม และชั้นสามเป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป องค์รูปหล่อหลวงปู่ โดยกำหนดให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นวิหารจัตุรมุขยอดเจดีย์มอญ สองชั้นซ้อนกันตั้งอยู่บนไพทีฐานที่เป็นส่วนของชั้นหนึ่ง  มีการคลี่คลายความเข้มข้นของรูปแบบศิลปกรรมจากชั้นบนลงมาถึงชั้นล่างตามลำดับ โดยในส่วนของงานศิลปกรรมนั้น หจก.นพศิริ เอ็นจิเนียริ่งได้เข้ามาประสานงานในด้านงานออกแบบศิลปกรรมทั้งหมด โดยร่วมกับทีมออกแบบงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทย บริษัท พีพลัสไทย สตูดิโอ จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการออกแบบศิลปกรรมจากแนวคิดเบื้องต้นที่ผู้ออกแบบได้เตรียมการไว้   จนได้ข้อสรุปและนำไปสู่งานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญในงานออกแบบชิ้นนี้คือการสะท้อนออกซึ่งบริบทของชุมชนมอญที่มีความคลี่คลายตัว ด้วยคติความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เคยมีเอกลักษณ์อันเข้มข้น แต่ต่อมาได้กลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย และคลายความเข้มข้นทางวัฒนธรรมลง หลงเหลือหลักฐานแห่งความเป็นมอญเพียงเสาหงส์ต้นหนึ่งในวัด ซึ่งไม่มีพิธีกรรมใดๆ เกี่ยวข้องแล้ว เพราะคนในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการทำบุญตามแบบประเพณีไทยโดยทั่วไปแทน วิหารวิมลญาณเถระ จะทำหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรดังกล่าวให้สอดรับกับสังคมแต่มิได้ทิ้งความเป็นมาเดิม แต่ผสมผสานให้เกิดความกลมกล่อมทางการออกแบบ อาทิ การออกแบบหงส์คู่ที่นำเอกลักษณ์ของหงส์มอญที่อ้วนๆแบบดั้งเดิมแท้ มาผสานเข้ากับหงส์ไทยอันระหง จนเกิดเป็นหงส์ลูกครึ่งแห่งวัดสุวรรณจินดาราม  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมที่ :   c-009-วิหารวิมลญาณเถระ

Project: Vimollayanadhera Sanctuary 

Location: Wat Suwanjindaram  temple, Pathumthani.

Owner: Wat Suwanjindaram  temple

Year of design & construction:  2013 -2015

Architect : Beka Architects Co.,Ltd.  &  P Plusthai Studio Co.,Ltd.

Construction (Art of Architecture Part) : Nopsiri Engineering Limited Partnership

 Wat Suwanjindaram have a special commitment for construct a new sacred sanctuary (Vihara). This building is dedicate for  their master-monk Pra Vimollayanadhera. By the leadership of Pra Ajarn Jongkol(The abbot of Watpakaew :Chantaburi Province) in collaborate  with  Prakru Sangkaraksomporn to share an idea  for this new  building with architect team. The main function is  to  preserve  the relic of Buddha and  their master monk.Moreover this will be the meditation place for other Buddhist people. And it should reflex  the retrospective for mon descent behind the present day by art and design on this building. So Architect team   try to study about the history and art there. Design by the inspiration of their cultures. And presented  by the  language of Thai architecture. So this building will have an own  identity ;the  new one of comtemporary  Thai architecture.  And It should can talk about the story of  Pra Vimollayanadhera by art and function, so the main idea of this building will merge history art and usability together

ที่มาภาพและข้อมูล  :  ประกิจ  ลัคนผจง  / บริษัท พีพลัสไทย สตูดิโอ จำกัด

D-003-13 D-003-12 D-003-11-2 D-003-10 D-003-09-2 D-003-08 D-003-07 D-003-06-2 D-003-05 D-003-04 D-003-03 D-003-02 c-009-11 c-009-04 c-009-01

ที่มาภาพ  : ประกิจ ลัคนผจง  © 2015

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *